“Στόχος μας, μέσα από τις συνεργασίες με κορυφαία νοσοκομεία του εξωτερικού, είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλα τα πεδία της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, βασισμένες στις πιο σύγχρονες γνώσεις και τεχνολογίες”.