Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής στη Γυναικολογία;


Ποιές είναι οι νεότερες εξελίξεις στην πρόληψη και χειρουργική αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου;

Ποιά είναι η σημασία του HPV testing στη σύγχρονη πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας;

Ποιά είναι η σημασία του HPV testing στη σύγχρονη πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας;

Σε ποιές ηλικίες έχει θέση το HPV testing;